Integritetspolicy
Agency Academy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicygäller för:

Agency Academy A/S,org-nummer. 928-127-346,

Growth Mentors AB,org-nummer, 559306-2457

Och deras webbplatser Agencyacademy.co och go.agencyacademy.co

 

Samt nämns i detta dokument som Agency Academy.

Agency Academy är personuppgifts ansvarig för de uppgifter som samlas in.

Personuppgifter sombehandlas av Agency Academy

Exempel påperson uppgifter som kan lagras:

• För-och efternamn

• Adress

• Telefonnummer

• E-postadress

• Stillbilder och rörliga bilder

• Cookies

GDPR i korthet

General Data Protection Regulation (GDPR) är den tuffaste integritets- och säkerhetslagen i världen. Även om den har utarbetats och godkänts av Europeiska unionen (EU), ålägger den organisationer skyldigheter var som helst, så länge de riktar in sig på eller samlar in data relateradet ill människor i EU. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018.

Längre ner i detta dokument kan du bland annat läsa vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi hanterar dem, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person, tillexempel namn, e-postadress, telefonnummer och inloggningsuppgifter.

Varför behöver vi behandla dina personuppgifter?

Agency Academy använder dina personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:

-I marknadsföringssyfte till potentiella kunder

- Tillhandahålla och hantera kunders konton

-Förhindra missbruk av Agency Academys tjänster

-Levera tjänster enligt överenskommelse med beställaren.

-Att kunna förse kunder med nödvändig och relevant information

 

Detta för att kundens upplevelse av våra tjänster ska bli så bra som möjligt. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. För kunder som anmält sig till en kurs hos Agency Academy sparas personuppgifter i upp till två (2) år efter avslutad kurs om det inte längre finns tillräckliga skäl enligt lag att spara uppgifterna under en längre tid . För kunder som prenumererar på Agency Academys e-postmeddelanden sparas uppgifterna tills kunden har avregistrerat sig från e-postmeddelandena.

Hur samlar vi in och hanterar dina personuppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. För att det ska vara fallet är det viktigt för oss att du förstår hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Du tillhandahåller huvudsakligen personuppgifter som vi samlar in om dig i följande sammanhang:

- När du registrerar dig för en kurs på Agencyacademy.co, eller med en medlem i

Agency Academy team.

- När du accepterar att ta emot Agency Academys e-postmeddelanden.

- När du besöker webbplatserna Agencyacademy.co och go.agencyacademy.co.

– Vid kontakt med AgencyAcademy, till exempel via e-post eller ett digitalt möte.

– När du deltar i digitala möten, till exempel coachningssamtal eller liveseminarier.

Småkakor

Vi använder cookies och liknande tekniker på våra webbplatser Agencyacademy.co ochgo.agencyacademy.co. Om du besöker våra webbplatser som nämns ovan behandlar vi data som webbläsar inställningar, plattforms data och användargenererad data (som besöks- och klickhistorik).

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt webbplatsen och de tjänster vi erbjuder.Vissa av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar din upplevelse av webbplatsen och tjänsterna. Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om din användning av våra tjänster. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du kontrollera Agency Academys användning av cookies?

Webbläsaren eller enheten du använder låter dig ofta kontrollera de övergripande inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Navigera till din webbläsare eller enhetsinställningar för att ta reda på hur du kan justera dina cookie inställningar. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstaparts cookies eller ta bort de cookies som sparats när du stänger din webbläsare eller enhet. Observera att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar optimalt om du väljer att blockera eller ta bort cookies.

Dina rättigheter

• Rättelse - Om dina personuppgifter är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras.

• Återkallande av samtycke – Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

• Registerutdrag – Du harrätt att begära svar på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi​​behandlar dina uppgifter har du rätt att se vilka uppgifter vi behandlar genom ett registerutdrag.

• Marknadsföring – Du har rätt att invända mot att personuppgifter behandlas för marknadsföring via e-post. (För att avbryta prenumerationen på marknadsförings-e-post skickar duett e-postmeddelande till " support@agencyacademy.co" och berättar din e-postadress och att du vill sluta ta emot marknadsförings-e-postmeddelanden.)

• Klagomål – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt kan du kontakta oss för att få ditt ärende prövat. Du har också rätt att göra ett klagomål direkt till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

• Ifrågasättande avberättigat intresse – Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter baserat på berättigat intresse. Detta om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot sådan behandling. Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än det underlag du anger vid invändning mot behandlingen har Agency Academy rätt att fortsätta behandlingen.

•Radera personuppgifter – Du har rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Men om det finns en laglig grund för att fortsätta spara uppgifterna har du inte rätt att få uppgifterna raderade.

Så här använder du dina personuppgifter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt stycket ovan måste du först kontakta oss via e-post på "support@agencyacademy.co". Meddelandet behöver komma från den e-postadress du angav när du anmälde dig till en kurs, anmälde dig till e-post eller den e-postadress du använde vid tidigare kontakt medAgency Academy. Vi behöver även ett telefonnummer för att kunna nå dig och för att bekräfta din identitet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna policy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss som med ett e-postmeddelande på "support@agencyacademy.co"