Privacy Policy
Agency Academy

Personvernerklæring

Dennepersonvernerklæringen gjelder for:

Agency Academy A/S,org-nummer. 928-127-346,

Growth Mentors AB,org-nummer, 559306-2457

Og nettsidene deres Agencyacademy.co og go.agencyacademy.co

 

Samlet nevnt i dettedokumentet som Agency Academy.

Agency Academy erpersonopplysningsansvarlig for dataene som samles inn.

Personopplysningerbehandlet av Agency Academy

Eksempler påpersonopplysninger som kan lagres:

• Fornavn og etternavn

• Adresse

• Telefonnummer

• Epostadresse

• Stillbilder ogbevegelige bilder

• Informasjonskapsler

GDPR i korte trekk

General Data Protection Regulation (GDPR) er denstrengeste personvern- og sikkerhetsloven i verden. Selv om det ble utarbeidetog vedtatt av EU (EU), pålegger det organisasjoner forpliktelser hvor somhelst, så lenge de målretter mot eller samler inn data relatert til personer iEU. Forskriften ble satt i kraft 25. mai 2018.

Lenger ned i dette dokumentet kan du blant annet lesehvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi håndterer dem, hvordan vibeskytter dem, og hvilke rettigheter du har angående dine personopplysninger.

Hva erpersonopplysninger?

Personopplysninger erall informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, foreksempel navn, e-postadresse, telefonnummer og påloggingsdetaljer.

Hvorfor trenger vi åbehandle dine personopplysninger?

Agency Academy brukerpersonopplysningene dine hovedsakelig til følgende formål:

-Formarkedsføringsformål til potensielle kunder

- Levere og håndterekunders kontoer

-Forhindre misbruk avAgency Academy sine tjenester

-Leve tjenester ihenhold til avtale med oppdragsgiver.

-Å kunne gi kundenenødvendig og relevant informasjon

 

Dette for atoppdragsgivers opplevelse av våre tjenester skal bli så god som mulig. Vilagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det er nødvendig. For kunder somhar meldt seg på kurs hos Agency Academy, lagres personopplysninger i inntil to(2) år etter kursslutt dersom det ikke lenger er tilstrekkelige grunner etterloven til å lagre dataene over lengre tid . For kunder som abonnerer på AgencyAcademy sine e-poster, lagres dataene inntil kunden har avregistrert seg frae-postene.

Hvordansamler vi inn og håndterer personopplysningene dine?

Vi vil at du skal føledeg trygg på vår behandling av dine personopplysninger. For at det skal væretilfelle, er det viktig for oss at du forstår hvordan vi samler inn ogbehandler personopplysningene dine.

Du oppgir hovedsakeligpersonopplysninger som vi samler inn om deg i følgende sammenhenger:

- Når du registrerer degfor et kurs på Agencyacademy.co, eller med et medlem av

Agency Academy-teamet.

- Når du godtar å mottaAgency Academys e-poster.

- Når du besøker nettsideneAgencyacademy.co og go.agencyacademy.co.

– Ved henvendelse tilAgency Academy, for eksempel via e-post eller et digitalt møte.

- Når du deltar idigitale møter, for eksempel coachingsamtaler eller live-seminarer.

Informasjonskapsler

Vibruker informasjonskapsler og lignende teknologier på våre nettsiderAgencyacademy.co og go.agencyacademy.co. Hvis du besøker nettsidene våre nevntovenfor, behandler vi data som nettleserinnstillinger, plattformdata ogbrukergenererte data (som besøks- og klikkhistorikk).

Hvorfor bruker viinformasjonskapsler?

Informasjonskapslenevi bruker forbedrer normalt nettstedet og tjenestene vi tilbyr. Noen avtjenestene våre trenger informasjonskapsler for å fungere ordentlig, mens andreforbedrer opplevelsen din av nettstedet og tjenestene. Vi brukerinformasjonskapsler for å samle inn overordnet analytisk informasjon om dinbruk av tjenestene våre. Vi bruker også informasjonskapsler for å kunne retterelevant markedsføring til deg.

Hvordan kan dukontrollere Agency Academys bruk av informasjonskapsler?

Nettleseren ellerenheten du bruker lar deg ofte kontrollere de generelle innstillingene forbruken og omfanget av informasjonskapsler. Naviger til nettleseren ellerenhetsinnstillingene for å finne ut hvordan du kan justere innstillingene forinformasjonskapsler. Du kan for eksempel velge å blokkere alleinformasjonskapsler, bare akseptere førsteparts informasjonskapsler ellerslette informasjonskapslene som er lagret når du lukker nettleseren ellerenheten. Vær oppmerksom på at noen av tjenestene våre kanskje ikke fungereroptimalt hvis du velger å blokkere eller slette informasjonskapsler.

Dine rettigheter

• Rettelse - Hvis dinepersonopplysninger er ufullstendige eller feilaktige, har du rett til å be omat disse opplysningene blir rettet.

• Tilbaketrekking avsamtykke – Hvis du har samtykket til vår behandling av dine personopplysninger,har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst.

• Registerutdrag – Duhar rett til å be om svar på om vi behandler personopplysningene dine ellerikke. Hvis vi behandler opplysningene dine, har du rett til å se hvilkeopplysninger vi behandler gjennom et registerutdrag.

• Markedsføring – Du harrett til å motsette deg at personopplysninger behandles for markedsføring viae-post. (For å melde deg av markedsførings-e-poster, sender du en e-post til" support@agencyacademy.co " og forteller oss e-postadressen din og at duønsker å slutte å motta markedsførings-e-poster.)

• Klager – Hvis du menerat vi behandler personopplysningene dine feil, kan du kontakte oss for å fåsaken din prøvd. Du har også rett til å sende en klage direkte til datatilsyneti ditt land.

• Spørsmål om legitiminteresse – Du har rett til å motsette deg behandling av personopplysningerbasert på legitim interesse. Dette er dersom det er grunner i din konkrete saksom taler mot slik behandling. Dersom det er legitime grunner som veier tyngreenn grunnlaget du oppgir ved innsigelse mot behandlingen, har Agency Academyrett til å fortsette behandlingen.

•Slett personopplysninger – Du har rett til å be om og få dinepersonopplysninger slettet. Men dersom det er rettslig grunnlag for å fortsetteå lagre dataene, har du ikke krav på å få dataene slettet.

Slik bruker du dinepersonopplysningsrettigheter

Hvisdu ønsker å utøve noen av rettighetene dine i henhold til avsnittet ovenfor, mådu først kontakte oss på e-post på "support@agencyacademy.co".Meldingen må komme fra e-postadressen du oppga da du meldte deg på et kurs,meldte deg på e-post eller e-postadressen du brukte i forrige kontakt medAgency Academy. Vi trenger også et telefonnummer for å kunne nå deg og bekrefteidentiteten din.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål omdenne policyen eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligstkontakt oss som med en e-post på "support@agencyacademy.co"